California Bear Cozy 可摺沐浴及換片檯

  • 折扣
  • $899.00
  • 原價 $999.00


尺寸: L800 x W520 x H1015mm
重量: 7.198kg


產品特點:
1.      舒適沐浴及更換平台
2.      浴盆附去水喉方便去水
3.      前方雜物格放置沐浴及清潔用品
4.      取出浴盆後治架可摺合方便收藏
5.      中層放置台
6.      通過歐洲安全標準